Problemy ze snem jest to bardzo obszerna grupa, obejmująca właściwie wszelkie negatywne symptomy w związkku ze snem. Z jednej strony męcząca jest bezsenność, czyli nierzadko zupełna niezdolność do zaśnięcia; z drugiej strony zbyt długie spanie także może być groźne. Przykładem zaburzenia snu jest także narkolepsja, odznaczająca się niespodziewanymi napadami senności i zasypianiem w nieoczekiwanych lokalizacjach i miejscach. Jednym z groźniejszych zaburzeń snu jest somnambulizm, czyli lunatykowanie. Objawia się to chodzeniem podczas snu i jest o tyle niebezpieczne, że taka osoba może skądś spaść doznać obrażeń.