Genetyka to dyscyplina badawcza o dziedziczności i płynności organizmów, opartych na informacji umieszczonej w fundamentalnych ogniwach dziedziczenia to znaczy genach. Większa część współcześnie znanych schorzeń jest związana z tym co mamy zapisane w genach. U fundamentów tych odchyleń leżą przyczyny genetyczne, na powstawanie których nie mamy absolutnie żadnego wpływu.